2131942 Antonov An-26

 

Model radzieckiego, lekkiego samolotu transportowego. Model w barwach i oznaczeniami Linii Lotniczej Via Air. Model plastikowy, ręcznie złożony i ręcznie pomalowany w skali 1:144.